Centrální registr evidenčních orgánů

V současné době je každý evidenční orgán vymezený zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, povinen vést registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích. Tento centrální registr evidenčních orgánů byl vytvořen na základě Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 pro zjednodušení přístupu veřejnosti k informacím v jednotlivých registrech oznámení a pro účinnější veřejnou kontrolu veřejných funkcionářů.

Centrální registr evidenčních orgánů je pomocníkem, prostřednictvím kterého je možno se dostat přes vloženou WWW adresu přímo na internetové stránky registru oznámení konkrétního evidenčního orgánu.

Centrální registr evidenčních orgánů není informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Možnosti vyhledání informací o evidenčním orgánu


Správci informačního obsahu z jednotlivých evidenčních orgánů mohou upravit zveřejňované informace v tomto centrálním registru. Potřebné přihlašovací údaje byly zaslány z Ministerstva spravedlnosti přímo na jednotlivé evidenční orgány. Případné nesrovnalosti je možné hlásit buď přímo evidenčnímu orgánu nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu creozavinacmsp.justice.cz.


Plné znění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů je k dispozici ke stažení v textové verzi z portálu veřejné správy.